Gudstjänstschema

Dagliga gudstjänster

  • 8.30 Laudes (Morgonbön)
  • 20.30 Completorium (Aftonbön)
  • Dessutom lördagar, sön- och helgdagar 18.00 Vesper

Övriga gudstjänster

1/10 11:00 Mikaelidagen: Högmässa Göran Gerdås

3/10 08:30 Mässa: Jonas Nilsson

5/10 18:00 Mässa: Jonas Nilsson

7/10 10:00 Mässa: Anders O Johansson

8/10 11:00 Artonde söndagen efter Trefaldighet: Högmässa Christian Braw

10/10 08:30 Mässa: Bertil Olsson

12/10 18:00 Mässa: Bertil Olsson

14/10 08:30 Mässa: Jonas Nilsson

15/10 11:00 Nittonde söndagen efter Trefaldighet: Högmässa Jonas Nilsson

17/10 08:30 Mässa: Bertil Olsson

19/10 18:00 Mässa: Jonas Nilsson

22/10 11:00 Tjugonde söndagen efter Trefaldighet: Högmässa Bertil Olsson

24/10 08:30 Mässa: Jonas Nilsson

26/10 18:00 Mässa: Bertil Olsson

29/10 11:00 Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet: Högmässa Christian Braw

31/10 08:30 Mässa: Bertil Olsson

1/11 10:00 Mässa:

2/11 18:00 Mässa: Jonas Nilsson

4/11 11:00 Alla Helgons Dag: Högmässa Bertil Olsson

5/11 11:00 Alla Själars Dag: Högmässa Göran Gerdås

7/11 08:30 Mässa: Jonas Nilsson

9/11 18:00 Mässa: Bertil Olsson

12/11 11:00 Tjugotredje söndagen efter Trefaldighet: Högmässa Bertil Olsson

14/11 08:30 Mässa: Bertil Olsson

16/11 18:00 Mässa: Jonas Nilsson

19/11 11:00 Söndagen före Domssöndagen: Högmässa Göran Gerdås

20/11 18:00 Mässa: Jonas Nilsson

21/11 08:30 Mässa: Jonas Nilsson

22/11 08:30 Mässa: Jonas Nilsson

23/11 08:30 Mässa: Jonas Nilsson

25/11 08:30 Mässa: Pär-Magnus Möller

26/11 11:00 Domssöndagen: Högmässa Pär-Magnus Möller

28/11 08:30 Mässa: Bertil Olsson

30/11 18:00 Mässa: Jonas Nilsson

2/12 18:30 Adventsauktion

3/12 11:00 Första söndagen i Advent: Högmässa Christian Braw

5/12 08:30 Mässa: Jonas Nilsson

7/12 18:00 Mässa: Bertil Olsson

10/12 11:00 Andra söndagen i Advent: Högmässa Bertil Olsson

12/12 08:30 Mässa: Bertil Olsson

14/12 18:00 Mässa: Jonas Nilsson

17/12 11:00 Tredje söndagen i Advent: Högmässa Göran Gerdås

19/12 08:00 Mässa: Jonas Nilsson

21/12 18:00 Mässa: Bertil Olsson

24/12 11:00 Fjärde söndagen i Advent: Högmässa Bo Brander

24/12 17:00 Julafton: Julbön Jonas Nilsson

24/12 23:30 Julnatten: Julnattsmässa Bertil Olsson

25/12 05:00 Juldagen: Julotta Jonas Nilsson

25/12 11:00 Juldagen: Högmässa: Jonas Nilsson, Stig Norin

26/12 11:00 Annandag Jul: Högmässa Bertil Olsson