Gudstjänstschema

Dagliga gudstjänster

  • 8.30 Laudes (Morgonbön)
  • 20.30 Completorium (Aftonbön)
  • Dessutom lördagar, sön- och helgdagar 18.00 Vesper

Övriga gudstjänster

29/1 11:00 Fjärde söndagen efter Trettondedagen: Högmässa Bertil Olsson

31/1 08:30 Mässa: Jonas Nilsson

2/2 18:00 Mässa: Bertil Olsson

5/2 11:00 Kyndelsmässodagen: Högmässa Jonas Nilsson

7/2 08:30 Mässa: Bertil Olsson

9/2 18:00 Mässa: Jonas Nilsson

12/2 11:00 Sexagesima: Högmässa Göran Gerdås

14/2 08:30 Mässa: Jonas Nilsson

16/2 18:00 Mässa: bertil Olsson

19/2 11:00 Fastlagssöndagen: Högmässa Christian Braw

21/2 08:30 Mässa: Bertil Olsson

22/2 08:30 Askonsdagen: Mässa Bertil Olsson

23/2 18:00 Mässa: Jonas Nilsson

26/2 11:00 Första söndagen i Fastan: Högmässa Bertil Olsson

28/2 08:30 Mässa: Jonas Nilsson

2/3 18:00 Mässa: Bertil Olsson

5/3 11:00 Andra söndagen i Fastan: Högmässa Göran Gerdås

7/3 08:30 Mässa: Bertil Olsson

9/3 18:00 Mässa: Jonas Nilsson

12/3 11:00 Tredje söndagen i Fastan: Högmässa Christian Braw

14/3 08:30 Mässa: Jonas Nilsson

16/3 18:00 Mässa: Bertil Olsson

19/3 11:00 Midfastosöndagen: Högmässa Bertil Olsson

21/3 08:30 Mässa: Bertil Olsson

23/3 18:00 Mässa: Jonas Nilsson

26/3 11:00 Jungfru Marie Bebådelsedag: Högmässa Jonas Nilsson

28/3 08:30 Mässa: Jonas Nilsson

30/3 18:00 Mässa: Bertil Olsson

2/4 11:00 Palmsöndagen: Högmässa Christian Braw

3/4 08:30 Mässa: Bertil Olsson

4/4 08:30 Mässa: Jonas Nilsson

5/4 08:30 Mässa: Bertil Olsson