Stöd oss – i bön och givande!

 


Vi behöver dina förböner!

Vi tror på Jesu ord: Be så ska du få (Matt 7:7). Vi tror därför på vikten av att ha en bred skara med förebedjare för Hjelmserydsstiftelsen. Vi, och många med oss, tror på att vi bedriver ett viktigt arbete och att Gud har en mening för Hjelmserydsstiftelsen. Hjälp oss att i bön finna den!

Vi behöver ditt understöd!

Vi vet att Hjelmserydsstiftelsen för många är en nödvändig oas, ett andligt hem, en tillflykt för att hämta inspiration och andlig kraft. Arbetet här sker till stor del ideellt och Hjelmserydsstiftelsen lever under mycket knappa resurser. För att kunna fortleva så behöver vi därför flera människors ekonomiska bistånd.

Hur?

Det är väldigt värdefullt om du sporadiskt och när andan faller på ber för oss och sätter in pengar på vårt bankgiro. Däremot finns det också en möjlighet för dig att mer regelbundet be och ge.

Actio Evangelica

Actio Evangelica är gemenskap för dig som vill göra en insats för Hjelmserydsstiftelsen, genom regelbunden förbön och genom ekonomiskt bistånd och/eller arbetsinsats för Hjelmserydsstiftelsen. Som medlem i Actio Evangelica har du rabatt på din vistelse här och vi ber varje dag i vår aftonbön för AE:s medlemmar.

Såhär går det till rent praktiskt:

Vi ber för Actio Evangelicas medlemmar dagligen i vår aftonbön. Förslagsvis ber du också för Hjelmseryds-stiftelsen i din aftonbön, men det går naturligtvis bra oavsett när.

Förslag till bön

Herre himmelske Fader,
vi ber för Hjelmserydsstiftelsen och dess arbete,
vi ber att Du ville välsigna dess andliga liv,
att Du ville hägna den stillhet som här/där råder,
att Du ville till ande, själ och kropp bygga upp de människor som här/där söker Din frid,
att Du ville kalla och sända de medarbetare som behövs,
att Du ville sända dem som offrar och hjälper till att hålla arbetet vid makt,
att Du ger oss en framtid och ett hopp.

Vi önskar gärna att ditt ekonomiska bistånd sker månatligen, förslagsvis genom en så kallad stående överföring från dig till  vårt konto i Handelsbanken 6622 342 517 368. Om du har internetbank kan du oftast skapa en stående överföring direkt i internetbanken, annars får du ta kontakt med ditt bankkontor så hjälper de dig med det. Ta  gärna kontakt med oss efter att du har satt upp din stående överföring så vi vet vem det är som ger vad.

Hur stort beloppet är är inte det viktiga, så länge det sker regelbundet. Ge så mycket du känner att du vill och klarar av.

Våra bankkonton:

Bankgiro: 425-5527     Swish 123 323 67 26  
Handelsbanken: 6622 342 517 368  
   

Vill du gå med i Actio Evangelica så kontakta oss

 

FEM ÅR I SAMMANDRAG

År                                    2019            2018           2017            2016            2015
Gästhemsintäkter   510 134        534 896      446 678      359 658      510 789      
Hyror                          86 938           90 018        76 063         61 132        67 800
Gåvor, kollekter      594 333      1 989 218   1 007 536   1 492 360      707 490
Räntenetto                  24 621                     0                  0                  0                  0
                               1 216 026      2 614 132   1 530 277    1 913 150   1 286 079

Hushållskostn.         166 513       157 125      166 879      130 940       141 265
Fastighetskostn.    1 058 679       606 096      291 605      365 069       364 036
Övr. ext. kostn.         165 987        155 950      138 163     113 617       105 889
Personalkostn.          721 669        702 796      549 549     578 804       545 865
Avskrivningar             90 608         59 296        58 077       64 691          53 574
Räntenetto                             0          9 760         13 768       16 398          16 214
                                 2 203 456     1 691 023    1 218 041  1 269 519    1 226 843

Årets resultat         – 987 430         923 109       312 236      643 631        59 236

Investeringar            414 191          67 567        51 109                   0        90 305

Anläggn.tillg.        1 026 564       1 582 172       363 926      370 894      435 585
Omsättn.tillg.          159 763           760 417     1 074 466      834 848      237 593
                                1 186 327        2 342 589     1 438 392   1 205 742      673 178

Eget kapital          1 083 020        2 079 006    1 168 028     870 693        232 159
Långfrist skulder                0           150 355       151 935     250 400        324 404
Kortfrist skulder    103 307             113 228       118 429        84 649       116 615  
                                 1 186 327        2 342 589    1 438 392   1 205 742        673 178