Stöd oss – i bön och givande!

Ge en gåva 50 kr
Ge en gåva 100 kr
Ge en gåva 200 kr

Swish 123 323 67 26   Bankgiro 425-5527

Vid gåvor på över 200 kronor hänvisar vi till Swish eller bankgiro  på grund av att det då blir lägre avgifter för oss. Tack för din gåva!


Vi behöver dina förböner!

Vi tror på Jesu ord: Be så ska du få (Matt 7:7). Vi tror därför på vikten av att ha en bred skara med förebedjare för Hjelmserydsstiftelsen. Vi, och många med oss, tror på att vi bedriver ett viktigt arbete och att Gud har en mening för Hjelmserydsstiftelsen. Hjälp oss att i bön finna den!

Vi behöver ditt understöd!

Vi vet att Hjelmserydsstiftelsen för många är en nödvändig oas, ett andligt hem, en tillflykt för att hämta inspiration och andlig kraft. Arbetet här sker till stor del ideellt och Hjelmserydsstiftelsen lever under mycket knappa resurser. För att kunna fortleva så behöver vi därför flera människors ekonomiska bistånd.

Hur?

Det är väldigt värdefullt om du sporadiskt och när andan faller på ber för oss och sätter in pengar på vårt bankgiro. Däremot finns det också en möjlighet för dig att mer regelbundet be och ge.

Actio Evangelica

Actio Evangelica är gemenskap för dig som vill göra en insats för Hjelmserydsstiftelsen, genom regelbunden förbön och genom ekonomiskt bistånd och/eller arbetsinsats för Hjelmserydsstiftelsen. Som medlem i Actio Evangelica har du rabatt på din vistelse här och vi ber varje dag i vår aftonbön för AE:s medlemmar.

Såhär går det till rent praktiskt:

Vi ber för Actio Evangelicas medlemmar dagligen i vår aftonbön. Förslagsvis ber du också för Hjelmseryds-stiftelsen i din aftonbön, men det går naturligtvis bra oavsett när.

Förslag till bön

Herre himmelske Fader,
vi ber för Hjelmserydsstiftelsen och dess arbete,
vi ber att Du ville välsigna dess andliga liv,
att Du ville hägna den stillhet som här/där råder,
att Du ville till ande, själ och kropp bygga upp de människor som här/där söker Din frid,
att Du ville kalla och sända de medarbetare som behövs,
att Du ville sända dem som offrar och hjälper till att hålla arbetet vid makt,
att Du ger oss en framtid och ett hopp.

Vi önskar gärna att ditt ekonomiska bistånd sker månatligen, förslagsvis genom en så kallad stående överföring från dig till  vårt konto i Handelsbanken 6622 342 517 368. Om du har internetbank kan du oftast skapa en stående överföring direkt i internetbanken, annars får du ta kontakt med ditt bankkontor så hjälper de dig med det. Ta  gärna kontakt med oss efter att du har satt upp din stående överföring så vi vet vem det är som ger vad.

Hur stort beloppet är är inte det viktiga, så länge det sker regelbundet. Ge så mycket du känner att du vill och klarar av.

Våra bankkonton:

Bankgiro: 425-5527     Swish 123 323 67 26
Handelsbanken: 6622 342 517 368

Vill du gå med i Actio Evangelica så kontakta oss

 

FEM ÅR I SAMMANDRAG

År                                     2017            2016            2015          2014            2013
Gästhemsintäkter   446 678      359 658      510 789      366 129      411 932
Hyror                          76 063         61 132        67 800       114 876        68 419
Gåvor, kollekter      757 536   1 492 360      707 490      666 206     956 485
                               1 280 277    1 913 150    1 286 079    1 147 211    1 436 836

Hushållskostn.          166 879     130 940      141 265      119 070        154 537
Fastighetskostn.       291 605     365 069    364 036      268 130        355 131
Övr. ext. kostn.        138 163        113 617     105 889        112 719        133 197
Personalkostn.         549 549     578 804     545 865      416 787        519 556
Avskrivningar            58 077        64 691         53 574       88 716         101 938
Räntenetto                  13 768         16 398         16 214        15 503          19 428
                                 1 218 041    1 269 519    1 226 843   1 020 927   1 283 787

Årets resultat          62 236         643 631        59 236      126 284       153 049

Investeringar                     51 109          0        90 305           9 664         10 544

Anläggn.tillg.           363 926     370 894     435 585      398 854       477 906
Omsättn.tillg.       1 074 466     834 848     237 593       237 983         115 576
                                1 438 392   1 205 742      673 178       636 837       593 482

Eget kapital              784 872     722 636       79 005          19 769     – 106 515
Långfrist skulder    151 935      250 400     324 404     388 408       482 432
Kortfrist skulder    501 585       232 706     269 769      228 660        217 565
                                 1 438 392   1 205 742     673 178       636 837       593 482