Stöd oss – i bön och givande!

 


Vi behöver dina förböner!

Vi tror på Jesu ord: Be så ska du få (Matt 7:7). Vi tror därför på vikten av att ha en bred skara med förebedjare för Hjelmserydsstiftelsen. Vi, och många med oss, tror på att vi bedriver ett viktigt arbete och att Gud har en mening för Hjelmserydsstiftelsen. Hjälp oss att i bön finna den!

Vi behöver ditt understöd!

Vi vet att Hjelmserydsstiftelsen för många är en nödvändig oas, ett andligt hem, en tillflykt för att hämta inspiration och andlig kraft. Arbetet här sker till stor del ideellt och Hjelmserydsstiftelsen lever under mycket knappa resurser. För att kunna fortleva så behöver vi därför flera människors ekonomiska bistånd.

Hur?

Det är väldigt värdefullt om du sporadiskt och när andan faller på ber för oss och sätter in pengar på vårt bankgiro. Däremot finns det också en möjlighet för dig att mer regelbundet be och ge.

Actio Evangelica

Actio Evangelica är gemenskap för dig som vill göra en insats för Hjelmserydsstiftelsen, genom regelbunden förbön och genom ekonomiskt bistånd och/eller arbetsinsats för Hjelmserydsstiftelsen. Som medlem i Actio Evangelica har du rabatt på din vistelse här och vi ber varje dag i vår aftonbön för AE:s medlemmar.

Såhär går det till rent praktiskt:

Vi ber för Actio Evangelicas medlemmar dagligen i vår aftonbön. Förslagsvis ber du också för Hjelmseryds-stiftelsen i din aftonbön, men det går naturligtvis bra oavsett när.

Förslag till bön

Herre himmelske Fader,
vi ber för Hjelmserydsstiftelsen och dess arbete,
vi ber att Du ville välsigna dess andliga liv,
att Du ville hägna den stillhet som här/där råder,
att Du ville till ande, själ och kropp bygga upp de människor som här/där söker Din frid,
att Du ville kalla och sända de medarbetare som behövs,
att Du ville sända dem som offrar och hjälper till att hålla arbetet vid makt,
att Du ger oss en framtid och ett hopp.

Vi önskar gärna att ditt ekonomiska bistånd sker månatligen, förslagsvis genom en så kallad stående överföring från dig till  vårt konto i Handelsbanken 6622 342 517 368. Om du har internetbank kan du oftast skapa en stående överföring direkt i internetbanken, annars får du ta kontakt med ditt bankkontor så hjälper de dig med det. Ta  gärna kontakt med oss efter att du har satt upp din stående överföring så vi vet vem det är som ger vad.

Hur stort beloppet är är inte det viktiga, så länge det sker regelbundet. Ge så mycket du känner att du vill och klarar av.

Våra bankkonton:

Bankgiro: 425-5527     Swish 123 323 67 26  
Handelsbanken: 6622 342 517 368  
   

Vill du gå med i Actio Evangelica så kontakta oss

 

FEM ÅR I SAMMANDRAG

År                                    2018           2017            2016            2015          2014
Gästhemsintäkter   534 896      446 678      359 658      510 789      366 129      
Hyror                          90 018        76 063         61 132        67 800      114 876
Gåvor, kollekter   1 989 218   1 007 536   1 492 360      707 490      666 206
                                2 614 132   1 530 277    1 913 150    1 286 079    1 147 211

Hushållskostn.         157 125      166 879      130 940       141 265      119 070
Fastighetskostn.       606 096      291 605     365 069       364 036       268 130
Övr. ext. kostn.         155 950      138 163     113 617       105 889       112 719
Personalkostn.          702 796      549 549     578 804       545 865       416 787
Avskrivningar             59 296        58 077       64 691         53 574         88 716
Räntenetto                    9 760         13 768       16 398          16 214        15 503
                                 1 691 023    1 218 041  1 269 519    1 226 843   1 020 927

Årets resultat           923 109       312 236      643 631        59 236      126 284

Investeringar             67 567        51 109                   0        90 305           9 664

Anläggn.tillg.        1 582 172       363 926      370 894      435 585       398 854
Omsättn.tillg.          760 417     1 074 466      834 848      237 593       237 983
                                2 342 589     1 438 392   1 205 742      673 178       636 837

Eget kapital          2 079 006    1 168 028     870 693        232 159       156 853
Långfrist skulder   150 355       151 935     250 400        324 404        388 408
Kortfrist skulder    113 228       118 429        84 649       116 615           91 576
                               2 342 589    1 438 392   1 205 742        673 178       636 837