Stöd oss – i bön och givande!


Vi behöver dina förböner!

Vi tror på Jesu ord: Be så ska du få (Matt 7:7). Vi tror därför på vikten av att ha en bred skara med förebedjare för Hjelmserydsstiftelsen. Vi, och många med oss, tror på att vi bedriver ett viktigt arbete och att Gud har en mening för Hjelmserydsstiftelsen. Hjälp oss att i bön finna den!

Vi behöver ditt understöd!

Vi vet att Hjelmserydsstiftelsen för många är en nödvändig oas, ett andligt hem, en tillflykt för att hämta inspiration och andlig kraft. Arbetet här sker till stor del ideellt och Hjelmserydsstiftelsen lever under mycket knappa resurser. För att kunna fortleva så behöver vi därför flera människors ekonomiska bistånd.

Hur?

Det är väldigt värdefullt om du sporadiskt och när andan faller på ber för oss och sätter in pengar på vårt bankgiro. Däremot finns det också en möjlighet för dig att mer regelbundet be och ge.

Actio Evangelica

Actio Evangelica är gemenskap för dig som vill göra en insats för Hjelmserydsstiftelsen, genom regelbunden förbön och genom ekonomiskt bistånd och/eller arbetsinsats för Hjelmserydsstiftelsen. Som medlem i Actio Evangelica har du rabatt på din vistelse här och vi ber varje dag i vår aftonbön för AE:s medlemmar.

Såhär går det till rent praktiskt:

Vi ber för Actio Evangelicas medlemmar dagligen i vår aftonbön. Förslagsvis ber du också för Hjelmseryds-stiftelsen i din aftonbön, men det går naturligtvis bra oavsett när.

Förslag till bön

Herre himmelske Fader,
vi ber för Hjelmserydsstiftelsen och dess arbete,
vi ber att Du ville välsigna dess andliga liv,
att Du ville hägna den stillhet som här/där råder,
att Du ville till ande, själ och kropp bygga upp de människor som här/där söker Din frid,
att Du ville kalla och sända de medarbetare som behövs,
att Du ville sända dem som offrar och hjälper till att hålla arbetet vid makt,
att Du ger oss en framtid och ett hopp.

Vi önskar gärna att ditt ekonomiska bistånd sker månatligen, förslagsvis genom en så kallad stående överföring från dig till  vårt konto i Handelsbanken 6622 342 517 368. Om du har internetbank kan du oftast skapa en stående överföring direkt i internetbanken, annars får du ta kontakt med ditt bankkontor så hjälper de dig med det. Ta  gärna kontakt med oss efter att du har satt upp din stående överföring så vi vet vem det är som ger vad.

Hur stort beloppet är är inte det viktiga, så länge det sker regelbundet. Ge så mycket du känner att du vill och klarar av.

Våra bankkonton:

Bankgiro: 425-5527     Swish 123 323 67 26  
Handelsbanken: 6622 342 517 368  
   

 

Vill du gå med i Actio Evangelica så kontakta oss

 

FEM ÅR I SAMMANDRAG 2023