Stöd oss – i bön och givande!

Ge en gåva 50 kr
Ge en gåva 100 kr
Ge en gåva 200 kr

Swish 123 323 67 26   Bankgiro 425-5527

Vid gåvor på över 200 kronor hänvisar vi till Swish eller bankgiro  på grund av att det då blir lägre avgifter för oss. Tack för din gåva!


Vi behöver dina förböner!

Vi tror på Jesu ord: Be så ska du få (Matt 7:7). Vi tror därför på vikten av att ha en bred skara med förebedjare för Hjelmserydsstiftelsen. Vi, och många med oss, tror på att vi bedriver ett viktigt arbete och att Gud har en mening för Hjelmserydsstiftelsen. Hjälp oss att i bön finna den!

Vi behöver ditt understöd!

Vi vet att Hjelmserydsstiftelsen för många är en nödvändig oas, ett andligt hem, en tillflykt för att hämta inspiration och andlig kraft. Arbetet här sker till stor del ideellt och Hjelmserydsstiftelsen lever under mycket knappa resurser. För att kunna fortleva så behöver vi därför flera människors ekonomiska bistånd.

Hur?

Det är väldigt värdefullt om du sporadiskt och när andan faller på ber för oss och sätter in pengar på vårt bankgiro. Däremot finns det också en möjlighet för dig att mer regelbundet be och ge.

Actio Evangelica

Actio Evangelica är gemenskap för dig som vill göra en insats för Hjelmserydsstiftelsen, genom regelbunden förbön och genom ekonomiskt bistånd och/eller arbetsinsats för Hjelmserydsstiftelsen. Som medlem i Actio Evangelica har du rabatt på din vistelse här och vi ber varje dag i vår aftonbön för AE:s medlemmar.

Såhär går det till rent praktiskt:

Vi ber för Actio Evangelicas medlemmar dagligen i vår aftonbön. Förslagsvis ber du också för Hjelmseryds-stiftelsen i din aftonbön, men det går naturligtvis bra oavsett när.

Förslag till bön

Herre himmelske Fader,
vi ber för Hjelmserydsstiftelsen och dess arbete,
vi ber att Du ville välsigna dess andliga liv,
att Du ville hägna den stillhet som här/där råder,
att Du ville till ande, själ och kropp bygga upp de människor som här/där söker Din frid,
att Du ville kalla och sända de medarbetare som behövs,
att Du ville sända dem som offrar och hjälper till att hålla arbetet vid makt,
att Du ger oss en framtid och ett hopp.

Vi önskar gärna att ditt ekonomiska bistånd sker månatligen, förslagsvis genom en så kallad stående överföring från dig till  vårt konto i Handelsbanken 6627 342 517 368. Om du har internetbank kan du oftast skapa en stående överföring direkt i internetbanken, annars får du ta kontakt med ditt bankkontor så hjälper de dig med det. Ta  gärna kontakt med oss efter att du har satt upp din stående överföring så vi vet vem det är som ger vad.

Hur stort beloppet är är inte det viktiga, så länge det sker regelbundet. Ge så mycket du känner att du vill och klarar av.

Våra bankkonton:

Bankgiro: 425-5527     Swish 123 323 67 26
Handelsbanken: 6627 342 517 368

Vill du gå med i Actio Evangelica så kontakta oss

 

FEM ÅR I SAMMANDRAG

År                                  2016            2015            2014         2013           2012
Gästhemsintäkter   359 658      510 789      366 129      411 932      362 498
Hyror                           61 132        67 800       114 876        68 419        68 597
Gåvor, kollekter    1 492 360     707 490     666 206      956 485     679 894
                                 1 913 150    1 286 079   1 147 211    1 436 836   1 110 989

Hushållskostn.          130 940    141 265      119 070        154 537      120 184
Fastighetskostn.       365 069   364 036      268 130        355 131      377 799
Övr. ext. kostn.        113 617       105 889       112 719        133 197      154 280
Personalkostn.         578 804     545 865      416 787        519 556     598 906
Avskrivningar            64 691         53 574       88 716         101 938     105 190
Räntenetto                  16 398         16 214        15 503          19 428       28 433
                                 1 269 519    1 226 843   1 020 927   1 283 787   1 384 792

Årets resultat          643 631         59 236      126 284        153 049    – 273 803

Investeringar                     0         90 305           9 664         10 544         22 096

Anläggn.tillg.           370 894     435 585      398 854       477 906      569 300
Omsättn.tillg.            834 848   237 593       237 983        115 576         49 621
                                   1 205 742    673 178       636 837      593 482      618 921

Eget kapital               722 636      79 005         19 769    – 106 515    – 259 563
Långfrist skulder    250 400     324 404     388 408     482 432       526 516
Kortfrist skulder      232 706     269 769     228 660       217 565      351 968
                                  1 205 742     673 178      636 837      593 482      618 921