Rundbrev 2, 2011

Innehåll

Föreståndaren har ordet


Jesus säger: ”Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja skall han förstå om min lära är från Gud eller jag talar av mig själv.” Joh 7: 16-17. Översteprästen frågade Jesus om hans lärjungar och hans lära. Jesus sade; ”Jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogorna och i templet, där alla judar samlas. Jag har inte sagt något i hemlighet.” Joh 18: 19-20.

Jesus talar om läran, om att göra hans vilja, dvs. Faderns, om att han talat öppet och undervisat där alla möts i synagogan och templet. När Jesus är på väg att fullborda sin frälsaregärning vill översteprästen veta något om läran och lärjungarna. Efter Jesu uppståndelse och utsändandet av lärjungarna kan man säga att översteprästen vill veta något om Kyrkans väsen och hennes kallelse. Så frågar givetvis inte översteprästen men i själva verket är detta frågans djup. Jesus var vid ovanstående tillfälle (Joh 18) på väg till korset och uppståndelsen. Det kunde ingen förhindra eftersom det ingår i Guds plan.

Nu gällande kyrkoordning för Svenska kyrkan talar om att församlingens uppgift är ”att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.” (2 kap. § 1.) Att det firas gudstjänster kan inte förnekas, även om både antalet gudstjänster och firare minskar, att det utövas diakoni genom diakoner och frivilligarbetare märks också, att mission måhända ersatts av internationellt arbete kan också räknas hit. Visst bedriver kyrkan undervisning i barnarbetet, bland konfirmander, bibelstudier och liknande grupper. Men den tiden är sedan länge förbi då våra barn och ungdomar fick mycket av läran med sig från skolans värld. Katekesen och kristendomsundervisnigen är borta. Därför är det mycket viktigt att undervisning bedrivs så att läran bevaras och föres vidare. Inbjudan till bibelskola för konfirmerade ungdomar hoppas vi blir till stor glädje och alla läsare av dessa rader uppmanas att bära detta i bön. Men även på andra sätt behöver vi undervisning i läran: genom predikan, i olika skrifter, både enkla sådana om grunden i läran och fördjupningsmaterial till hjälp för vandringen på trons väg. Även sommarens gästhemsveckor bör hjälpa till med undervisning. Bokbord i kyrkor och församlingshem bör tillhandahålla goda böcker att läsa.

Att göra hans vilja, dvs. Faderns, leder till att vi förstår läran. Att göra är att komma till Jesus, att bruka Ordet och sakramenten och att vara uthållig i bönen. Så är vi noga med att bevara läran i våra hjärtan, att öva den för att förstå. Det är trons språk och kyrkans kallelse är att tala trons språk. Så talar kyrkan från tid till tid. Vi känner igen läran och förstår dess djup. Må Guds helige Ande öppna våra hjärtan för läran, för kunskapen om Gud i Kristus genom den helige Anden.

Nils-Åke Nilsson
tf föreståndare, komminister emeritus i Bodafors och Bringetofta

Upp till toppen

Konfirmandläsning 2012


Till nästa sommar välkomnar vi varmt konfirmander igen!

Många kan vittna om hur mycket en konfirmandläsning på Hjelmserydsstiftelsen kan ge. Vårt konfirmandinternat ute på småländska landsbygden kan ge mycket av det en 15-åring behöver. I en liten grupp med duktiga ledare finns stor möjlighet att växa som kristen och som människa.

Vi välkomnar ungdomar födda –97 eller tidigare. Läsningen börjar efter skolavslutningen och slutar med konfirmation i mitten av juli. Inskrivning 2-4 december. Konfirmandpräst är Rolf Pettersson, komminister i S:t Pauli församling i Göteborg.

Tipsa vänner och släktingar. Hör av er för mer info och anmälan!

Upp till toppen

Kära vänner, när och fjärran!


Vilken vår vi har haft! I princip alla som kommit hit i olika sammanhang de senaste veckorna, påskfirare, middagsgrupper, styrelsemötesdeltagare eller gästhemsgäster, har vi kunnat hälsa med ”Du valde verkligen rätt dag att komma hit på”. När solen syns och man får sitta med en kopp kaffe i de fina, vita utemöblerna i prästgårdsträdgården, då är det lätt att stämma in i psalmistens ord:

Ur sky, ur luft och lunder vi fågelsången hör.
Än sker Guds skaparunder, och allting nytt Han gör.
Då går vi som i drömmar på strand och skogens stig
Och ur vårt inre strömmar en lovsång, Gud, till Dig. (Sv. Ps. 197:3)

Hjelmserydsstiftelsen är sannerligen en pärla, på många sätt. Även om det saknas lite färg här och där och en del möbler har sett bättre dagar, så är vi många som fortsätter återkomma hit för att få styrka i den dagliga bönen, varje dag sedan 1947, och vila i prästgårdsträdgården.

Inför sommaren har vi här på gården en önskan: kom hit några dagar under semestern, eller ta en ledig helg i väntan på sommarledigheten och kom och bo här. Vi serverar god husmanskost tre gånger om dagen, varje dag, hela sommaren, och ni behöver inte tänka på tvätt eller städning. Några dagar här, med tidebönerna som ram och omgivna av Guds härliga natur, kan ge vila och rekreation. Eller ta och se några av sevärdheterna häromkring: naturligtvis Eva Spångbergs Björkelund men också Nydala, Njudungskyrkorna, Museijärnvägen Ohsabanan i Ohs, Dock- och leksaksmuseum i Nävelsjö och mycket mer.
Pengar i all ära; ett bra sätt att bidra till Hjelmserydsstiftelsens fortlevnad, som används alldeles för lite, är att helt enkelt komma hit och bo. Ett såpass unikt ställe som detta bör väl också utnyttjas?

Med önskan om Guds rika välsignelse, och förhoppning om att vi ses i sommar!

Gabriel Fjellander, Maria Nilsson, Erik Högman och Jonas Nilsson

Upp till toppen