Rundbrev 4, 2011

Innehåll:

Föreståndaren har ordet

Se, din konung kommer till dig!

Det tilltalet möter var och en som firar gudstjänst Första söndagen i Advent. Det är ett av de mest centrala budskapen i den kristna tron. Detta skiljer också kristen tro från alla andra religioner. I alla andra religioner handlar det om att göra sig värdig för att kunna möta det gudomliga. Kristen tro förkunnar istället att Gud möter oss just där vi är, och att det är han som gör oss rätt färdiga att möta Honom. Nu när vi börjar ett nytt kyrkoår nås vi på nytt av budskapet att han kommer till oss som en konung, inte rik och mäktig utan fattig, ridande på en åsna, ja som ett litet nyfött barn som det inte fanns plats för i härbärget. Det är Han som kommer in i vår verklighet för att bli en av oss och rädda oss från alla konsekvenser av den onda makt som vi alla är snärjda av. Vi kan inte göra något för att befria oss från slaveriet under ondskans makter men det finns en – vår konung Jesus Kristus – som har gjort allt som behövs för att befria oss.

Men vill vi ta emot den friheten? Det är det den kristna tron handlar om – att säga ja till det som redan är gjort. Det som människoskarorna upplevde den gången utanför Jerusalem var att här kommer han som ska befria oss och därför började de sjunga den gamla israelitiska kungssången från Davids och Salomos tid: ”Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden.” När du sjunger med i adventssången, är det då ett gensvar till honom som den gången kom till Jerusalem och som kommer till oss ständigt på nytt?

Svaret på den frågan är avgörande för din framtid i tiden men framförallt i evigheten. Min innerliga önskan och bön för er alla är att adventets konung ska få betyda evigt liv för er alla.

God jul och ett gott nytt år
önskar

Bertil Olsson, tf. föreståndare

Kära vänner, bröder och systrar i Kristus

Under hösten har vi haft olika grupper och enskilda, som gästat oss. Till exempel en grupp katolska ungdomar från Göteborg och vi väntar besök av ungdomar från andra fromhetstraditioner. En av höstens enskilda gäster skrev en vänlig hälsning med översvallande tacksamhet i vår gästbok. ”… Ni har betytt mer än ni anar. Ni är mycket värdefulla …”.  Sådana ord värmer hjärtat hos svaga medarbetare.

Inför advent och jul och vinter hälsar vi er – enskilda såväl som grupper – hjärtligt välkomna. Kanske du ska pröva att fira jul här som familj eller enskild. Alla är välkomna. För den som är fattig finns det stipendier. Fråga oss!

Till sist en inbjudan och uppmaning: Missa inte bikten som förberedelse inför julen. Det underbara och befriande att få höra förlåtelsens ord direkt till dig får du bara inte missa! Hur Herren reser den ringe ur stoftet och lyfter upp den fattige ur gödselhögen (Psaltaren 113:7 Åkesons översättning). Ifall du vill ha hjälp med kontakt med biktpräst, kan vi ordna det.

Husfolket (Gabriel Fjellander, Erik Högman, Jonas Nilsson, Maria Nilsson).

Kära Hjelmserydsvän!

När vår tidigare ordförande och kassör blev tf föreståndare för Hjelmserydsstiftelsen blev jag ombedd att överta ordförandeskapet i styrelsen. Det är med bävan men samtidigt stor glädje som jag tagit mig an denna uppgift.

Jag är född och uppvuxen i Öjaby, utanför Växjö. Hjelmseryds-stiftelsen har under större delen av mitt liv funnits i min närhet och har hela tiden varit en plats till vilken jag gärna återvänder.  Sedan 17 år bor jag med min familj i Nässjö. Jag arbetar som barnmorska vid Nässjö Familjecentral och min man är komminister i församlingen. Alla våra fem barn är konfirmerade på Hjelmserydsstiftelsen och deltar i ungdoms- och musikläger. För mig är gudstjänstgemenskapen i Gamla Hjelmseryds kyrka mycket viktig och vi försöker komma till söndagens högmässa så ofta det går.

I tre år har jag fått vara en del av styrelsen – ett arbete som är en stor utmaning. Vår uppgift är att fortsätta att förnya det verk som är stiftelsens kallelse. Vi vill arbeta för att stiftelsen ska vara en plats och en gemenskap där människor kan få möta den Helige.

Gårdens byggnader är gamla och är hela tiden i stort behov av underhåll och reparationer. Vi är helt beroende av förböner, frivilliga arbetsinsatser och gåvor.

Hoppas att också du finner din plats på stiftelsen. Kom till gudstjänst, delta i utbudet av program eller kom bara för att vila.

Jag önskar dig en välsignad advents- och jultid!

Maria Gerdås, ordförande

Övriga i styrelsen: Karin Braw, Sylva Flisberg, Birgitta Hallding, Paul-Ragnar Melin och Bertil Olsson

Utökning av kollektivtrafiken

Den 9 januari får vi en stor utökning av tågtrafiken till och från Stockaryd: sex turer vardagar och två turer på helgen till och från Alvesta och Växjö. Det blir alltså mycket lättare att åka hit kollektivt. Det är välkommet!

Bussarna till hållplatsen precis utanför grinden fortsätter gå som vanligt.