Gudstjänstschema

Dagliga gudstjänster

  • 8.30 Laudes (Morgonbön)
  • 20.30 Completorium (Aftonbön)
  • Dessutom lördagar, sön- och helgdagar 18.00 Vesper

Övriga gudstjänster

8/6 18:00 Mässa: Jonas Nilsson

11/6 11:00 Första söndagen efter Trefaldighet: Högmässa Bertil Olsson

13/6 08:30 Mässa: Jonas Nilsson

15/6 18:00 Mässa: Bertil Olsson

18/6 11:00 Andra söndagen efter Trefaldighet: Högmässa Christian Braw

20/6 08:30 Mässa: Bertil Olsson

22/6 18:00 Mässa: Jonas Nilsson

24/6 11:00 Midsommardagen: Högmässa Jonas Nilsson

25/6 11:00 Johannes Döparens Dag: Högmässa Bertil Olsson