Gudstjänstschema

Dagliga gudstjänster

  • 8.30 Laudes (Morgonbön)
  • 20.30 Completorium (Aftonbön)
  • Dessutom lördagar, sön- och helgdagar 18.00 Vesper

Övriga gudstjänster

5/12 08:30 Mässa: Jonas Nilsson

7/12 18:00 Mässa: Bertil Olsson

10/12 11:00 Andra söndagen i Advent: Högmässa Bertil Olsson

12/12 08:30 Mässa: Bertil Olsson

14/12 18:00 Mässa: Jonas Nilsson

17/12 11:00 Tredje söndagen i Advent: Högmässa Göran Gerdås

19/12 08:00 Mässa: Jonas Nilsson

21/12 18:00 Mässa: Bertil Olsson

24/12 11:00 Fjärde söndagen i Advent: Högmässa Jonas Nilsson

24/12 17:00 Julafton: Julbön Jonas Nilsson

24/12 23:30 Julnatten: Julnattsmässa Bertil Olsson

25/12 05:00 Juldagen: Julotta Jonas Nilsson

25/12 11:00 Juldagen: Högmässa: Jonas Nilsson, Stig Norin

26/12 11:00 Annandag Jul: Högmässa Bertil Olsson