Ruinen som återuppstod

Gamla Hjelmseryd kyrka är ruinen som återuppstod. Den välkomnar med sin vackra gråstensfasad. Kyrkan har en lång historia, den har under århundraden tillbyggts, övergivits och förfallit. Återuppbyggnaden till ursprunglig form skedde under ledning av Erik Lundberg, som ligger begravd på kyrkogården. Kyrkan återinvigdes 1934. Den är uppförd i gråsten och smälter fint in i det omgivande landskapet. Träsnidaren Eva Spångberg har tillfört kyrkan många vackra föremål, varav det förnämsta är altarkorset. Kyrkan ägs av Hjälmseryds församling, som svarar för kyrkans drifts- och underhållskostnader. Genom en överenskommelse ansvarar Hjelmserydsstiftelsen för det dagliga gudstjänstlivet och varje dag hålls tideböner, morgon- och aftonbön. Högmässa varje sön- och helgdag, samt en eller två veckomässor varje vecka.