Rundbrev 1, 2012

Gamla rundbrev:

Rundbrev 1, 2012

Innehåll:

Föreståndaren har ordet


Din Herre lever! Gläd dig! Sjung! Han möter dig som förr!
Din sorg var djup, din smärta tung och stängd och låst din dörr!
Din Herre lever! Graven sprängs och hela dödens makt!
Han lever bortom tidens gräns som det var förutsagt.

Din Herre lever! Gläd dig! Sjung! Han är din kung, din Herre lever!
Gläd dig! Sjung! Han är din Gud, han är din kung.

Om än din tro var matt och svag och vägen ändlöst tung,
Så möter han dig här idag, din Herre och din kung.
Och döljs han än en liten tid så möts vi snart igen!
Så res dig! Tag emot hans frid! Han lever bland oss än!

Din Herre lever!…

Psalmer i 90-talet: 849

Denna psalm av vår förre biskop Jan-Arvid Hellström vill både förmedla jublet över att Jesus har uppstått och ge oss vissheten om att han lever idag och vill möta oss och ge oss styrka och kraft i livets olika situationer. Vi står nu vid början av den del av kyrkoåret som föregår påskens glädjejubel – Fastan.

Många tycker att det är en dyster tid i kyrkoåret, då det bara talas om lidande och död. Men vetskapen om att Jesus har lidit och dött är ju en förutsättning för att jublet ska bryta ut vid förkunnelsen om att Han har uppstått och lever. Kyrkoårets rytm vill ju förmedla kontrasterna i Guds frälsningsverk. Genom sin synd var människan skild från Gud och hade förlorat sitt eviga liv. Men Gud älskade människorna så högt att Han ville göra allt för att återställa sin skapelse. Han gav löftet att sända en, av kvinna född, som skulle ”söndertrampa ormens huvud” d.v.s. krossa djävulens makt och återlösa människorna, så att vi på nytt kan leva i gemenskap med Gud.

Detta frälsningsverk genomförde Jesus Kristus, som var både verklig människa och verklig Gud. Just därför kunde han lida konsekvenserna av vår synd och skuld och just därför kunde inte döden behålla honom, utan han uppstod på tredje dagen. Hans uppståndelse är tecknet på att hans ord på korset: ”Det är fullbordat” inte bara var ett önsketänkande utan verklighet. Guds frälsningsverk är fullbordat på korset. Han är uppstånden och lever nu.

Min önskan är att vi alla ska få en fastetid som fördjupar vår kunskap och visshet om vad Jesus gjort för oss, så att vi får fira påsk i glädje och jubel.

Bertil Olsson, tf föreståndare

Husfolkets hälsning


För några veckor sedan hade Hjelmserydsstiftelsens styrelse tillsammans med oss anställda en visionsdag. Vi pratade om hur arbetet fungerar på gården nu och vad vi skulle kunna göra bättre. Vi pratade också om våra drömmar och visioner för stiftelsen och om hur de skulle kunna förverkligas. Det blev en mycket god dag, med många goda samtal och insikter. Vi har nu påbörjat det långa arbetet med att arbeta vidare utifrån den här dagen. Var ser vi stiftelsen om tio år? Hur ska vi arbeta för att nå det målet? Självklart är även dina synpunkter och tankar väldigt värdefulla! Vad bör Hjelmserydsstiftelsen vara, tycker du?

I övrigt löper arbetet på ungefär som vanligt för oss. Vi fick ett fint jul- och nyårsfirande och året har börjat bra. Som vanligt vill vi önska dig varmt välkommen att besöka oss! Stanna till när du kör förbi, kom och bo några dagar eller en längre tid.

Vi hoppas du får en välsignad fastetid!

Gabriel Fjellander, Erik Högman, Jonas Nilsson, Maria Nilsson

Vill du att vi ber för dig?


Vid completoriet varje kväll ber vi för Hjelmserydsstiftelsen, våra understödjare och medbedjare och för de som har det svårt. Vi har också en avdelning då vi ber för de som särskilt bett oss om det. Det kan vara på grund av sjukdom, livssituation, eller vad som helst; vi frågar inte.

Vi har en lista för de som vill att vi ber högt för dem, och en som vi ber tyst för. Vill du att vi ber för dig eller någon närstående till dig? Hör av dig i så fall! Vi ber två månader i taget, så vill du att vi ska fortsätta be så hör av dig igen.

Tidegärden som smartphone-app


Sedan ungefär en månad finns det en s.k. ”app” med Tidegärden för smarta mobiler och för surfplattor. Med hjälp av den behöver man inte längre ha med sig tidegärdsboken på resor eller jobbet utan man kan när som helst plocka upp mobilen och be.

Appen bygger på samma tidebönsbok som vi använder här på stiftelsen, Tidegärden, kyrkans dagliga bön, som kom ut 1995. Just nu finns bönerna ”Under året” med men det kommer varianter för kyrkoåret också, senare i vår.

Tidegärdsappen finns för båda de stora operativsystemen, Apples Ios och Android. Ios-versionen laddar man ner på App Store och Android-versionen på Android Market. Appen är helt gratis.

Appen är utvecklad av stiftelsens medarbetare Gabriel Fjellander. Vi hoppas att den ska kunna vara till glädje.