Rundbrev 4, 2012

Gamla rundbrev:

2011

Rundbrev 4, 2012

Innehåll:

Föreståndaren har ordet

Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla dotter Jerusalem! Se din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. (Sak 9:9)

De orden möter oss i den gammaltestamentliga texten på Första söndagen i Advent, det nya kyrkoårets första dag. I något annorlunda språkdräkt möter oss orden också i evangelietexten. Första söndagen i Advent har mer och mer kommit att bli en av kyrkoårets stora högtider och kyrkogångsdagar. Beror det kanske på en tendens att ta ut allt i förskott som i så mycket präglar vår tid? Är det julens glädje som kommer redan nu? Hur det än förhåller sig med det, så är Första söndagen i Advent ämnad att vara en glädjedag. Vår himmelske konung kommer till oss i ett nådens år.

Men adventstiden är i övrigt avsedd att vara en förberedelsetid till julen, då vi firar Jesu födelse i Betlehem. En förberedelsetid då vi prövar oss själva i vad mån vi är beredda att ta emot Jesus när Han kommer till oss. Därför är den liturgiska färgen under adventstiden violett/blå – botens färg (med undantag av Första söndagen i Advent).

Ska julglädjen bli djup och äkta måste den komma från insikten att barnet i krubban är vår enda chans till räddning. När profeten Sakarja kommer med sitt budskap om glädje och jubel, gör han det i en tid då situationen är mycket svår för Israels barn och det ser ut som om allt hopp om räddning är ute. Främmande folk förtrycker och förföljer folket. Ändå kan profeten uppmana Sion att ropa ut sin glädje och Jerusalem att jubla.

Det kan han göra därför att han i sin vision ser att frälsningen, räddningen redan är på väg. ”Se, din konung kommer till dig”. För många förflyttades tankarna när de hörde de orden till Israels storhetstid under Davids och Salomos tid. De väntade en kung som skulle besegra fiendefolken med svärd. Andra åter påmindes om löftet om Messias – en Fridsfurste som profeten Jesaja talat om några hundra år tidigare. Med Nya Testamentet som tolkningsmönster vet vi att det är det senare som avses. I evangelieberättelsen som återger Jesu intåg i Jerusalem citeras Sakarjas profetia. Det var den fattige snickaren från Nasaret, som var den konung Sakarja talade om.

Nu får vi än en gång fira hans födelse. Låt oss då förbereda oss under adventsveckorna, så att vi med glädje och jubel kan möta honom när Han kommer: – En välsignad julhelg och ett gott nytt år önskas er alla!

Bertil Olsson, tf föreståndare

Husfolkets hälsning

Kära vänner!

Denna höst har sett något annorlunda ut än tidigare, då vi haft öppet torsdag till söndag. Bönelivet har i stort sett fungerat som vanligt. Styrelsen har tagit mer ansvar och bland annat gått in i dessa uppgifter. Det har också blivit tillfälle att se om våra gamla hus. Stiftelsen har fått vara plats såväl för en Oas-retreat som för familjesammankomster. Vi har fått god och trofast hjälp med både trädgårds- och markarbete bl.a. för ingångarna bakom Lilla Prästgården. Vi ser fram emot AE-helg och Advent inför Kristi Födelses fest som vi firar som vanligt. Välkomna!

hälsar Bertil Olsson, Birgitta Hallding, Jonas Nilsson, Maria Nilsson och Sylva Flisberg